Kahve Makinesi Tezgahı

Ürün Kodu : HP-KM-1
Kategori : Kahve Standı
Destek Hattı : +90535 363 96 79

Kahve Makinesi Tezgahı

Marketlerde veya mağazalarda her ne kadar hazır gıda ürünleri satılsa da aynı zamanda içecek tarzı ürünlerde satılmaktadır. Bu ürünlerden birisi de kahvedir. Gerek hazır gerek se içecek olarak sunmak farklı ve verimli bir gelir kapısıdır.

Kahve Makinesinin Market Ekonomisine Katkısı Nedir?

Sıcak satışlarda sürekli sıradanın dışına çıkmak satışa ivme kazandırdığı aşikar bir durumdur. Yani  gün sonu rakamların da logoritmik bir artışla tesir etmektedir.

Kahve Makinesi Tezgahı Neden Gereklidir?

Bunun için önce kahve nedir bir bakalım.

Kahve, kökboyasıgiller (Rubiaceae) familyasının Coffea cinsinde yer alan bir ağaç ve bu ağacın meyve çekirdeklerinin kavrulup öğütülmesi ile elde edilen tozun su ya da süt ile karıştırılmasıyla yapılan içecektir.

Kahve bitkisinin kökenlerinin Etiyopya’ya dayandığı, içecek olarak kullanımının ise ilk Güney Arabistan’da gerçekleştirildiği düşünülmektedir. 17. yüzyılda Venedikli tüccarlar yolu ile Avrupa’ya taşınmış kahve, kısa zamanda kıtaya yayılmıştır. Amerika, Asya ve Afrika kıtalarında gerçekleştirilmiş Avrupa koloniciliği sonucunda dünyanın çeşitli yerlerinde kahve plantasyonları kurulmuş, kahve dünyada geniş çapta tüketilen bir içecek halini almıştır. Kahvenin günümüzde Brezilya, Vietnam ve Kolombiya başta olmak üzere tropikal iklimli ve yükseltili bölgelerde ağırlıklı olarak tarımı yapılmaktadır.

Kahve ağacı

Kahve ağacı

Kahve, beyaz ve kokulu çiçeklerle sahip, kirazı andıran kırmızı meyvesinin içinde iki çekirdek bulunan, dikildikten yaklaşık 3 yıl sonra meyve vermeye başlayan ve 30-40 yıl boyunca aralıksız meyve veren bir ağaç türüdür. Doğal haline bırakıldığında 8-10 metreye kadar uzayan ağaç, meyvelerin kolay toplanabilmesi için sürekli budanarak 4-5 metre uzunluğunda bir çalı boyutunda tutulur. Kahvenin defne yaprağına benzer derimsi ve kenarları dalgalı kışın dökülmeyen koyu, parlak ve sivri uçlu yaprakları vardır.

 

 

 

 

Meyve ve çekirdek

Çiğ kahve çekirdekleri

Kahve çiçeği ve meyvesi

Kahve meyvesi; büyüklüğü, şekli ve rengindeki benzerlikler nedeniyle “kahve kirazı” olarak da adlandırılmaktadır. İçinde ince iki çekirdek bulunur. Çekirdeklerin birbirine bakan tarafı düz, dış tarafı yuvarlaktır. Her çekirdeğin içinde aynı biçimde bir tohum (kahve tanesi) vardır. Tanenin düz yüzeyinde, içi sert bir besi dokusu ile dolu olan, derin bir çizgi yer alır, Besi dokusunun dış tabakası ince bir zarla kaplıdır. Zarın dışında ise daha sert bir kabuk vardır. Eğer kahve çekirdeği daha sonra tohum olarak kullanılacaksa çekirdek kabuktan ayrılmaz.

 

 

Why is a Coffee Machine Bench Necessary?

First, let’s take a look at what coffee is.

Coffee is a beverage made by mixing the powder obtained by roasting and grinding a tree in the Coffea genus of the root lily family (Rubiaceae) and the fruit seeds of this tree.

It is thought that the origins of the coffee plant are based on Ethiopia, and its use as a beverage was first realized in South Arabia. Coffee, which was transported to Europe by the Venetian traders in the 17th century, spread to the continent in a short time. As a result of European colonization in America, Asia and Africa, coffee plantations were established in various parts of the world, and coffee has become a widely consumed beverage in the world. Today, coffee is mainly cultivated in tropical climates and elevated regions, especially in Brazil, Vietnam and Colombia.

coffee tree

It is a tree species that has coffee, white and fragrant flowers, has two seeds inside its cherry-like red fruit, starts to bear fruit about 3 years after planting and gives fruit continuously for 30-40 years. The tree, which grows up to 8-10 meters when left in its natural state, is kept in the size of a 4-5 meter long bush by being pruned continuously for easy collection of fruits. Coffee has dark, shiny and pointed leaves that are similar to bay leaves and have wavy edges and dark, non-falling leaves in winter.

 

Warum ist eine Kaffeemaschinenbank notwendig?

Schauen wir uns zunächst an, was Kaffee ist.

Kaffee ist ein Getränk, das durch Mischen des Pulvers, das durch Rösten und Mahlen eines Baumes der Gattung Coffea aus der Familie der Wurzelliliengewächse (Rubiaceae) gewonnen wird, und den Fruchtsamen dieses Baumes hergestellt wird.

Es wird angenommen, dass die Ursprünge der Kaffeepflanze in Äthiopien liegen, und ihre Verwendung als Getränk wurde zuerst in Südarabien realisiert. Kaffee, der im 17. Jahrhundert von den venezianischen Händlern nach Europa transportiert wurde, verbreitete sich in kurzer Zeit auf dem Kontinent. Infolge der europäischen Kolonialisierung in Amerika, Asien und Afrika wurden in verschiedenen Teilen der Welt Kaffeeplantagen angelegt, und Kaffee ist zu einem weltweit weit verbreiteten Getränk geworden. Heute wird Kaffee hauptsächlich in tropischen Klimazonen und Höhenlagen angebaut, insbesondere in Brasilien, Vietnam und Kolumbien.

Kaffeebaum

Es ist eine Baumart, die Kaffee, weiße und duftende Blüten hat, zwei Samen in ihren kirschartigen roten Früchten hat, etwa 3 Jahre nach dem Pflanzen beginnt, Früchte zu tragen und 30-40 Jahre lang ununterbrochen Früchte trägt. Der Baum, der in seinem natürlichen Zustand bis zu 8-10 Meter hoch wird, wird in der Größe eines 4-5 Meter langen Busches gehalten, indem er kontinuierlich beschnitten wird, um das Sammeln von Früchten zu erleichtern. Kaffee hat dunkle, glänzende und spitze Blätter, die Lorbeerblättern ähneln und im Winter gewellte Ränder und dunkle, nicht fallende Blätter haben.

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir