Zeytinlik Reyonları

 • PR 51 – Zeytinlik Reyonu

  (English)

  Zeytin , turşu ve salata bar için tasarlanmış küçük zeytinlik tezgahıdır.

 • PR 64 – Zeytinlik Reyonları

  Paslanmaz malzemeden üretilmiş zeytinlik ve salata bar tezgahlarıdır. Zeytinlik ve salata bar reyonları tekerlekli ve komple demonte yapıdadır.

  Bu zeytinlik sistemleri özellikle yurt dışında gerek hijyen gerekse sunum açısından özellikle tercih sebebidir. Buna istinaden zeytin ve salata bar için en ideal tasarımlar söz konusudur.

 • Pr-85 Duvar Tipi Zeytinlik Reyonu

  Duvar gibi sistemler için yapılmış duvar tipi zeytinlik reyonlarıdır.

  olivlund hyllan

 • Pr-64-2 Salatabar Sistemi 12 sepetli

  12 adet seleden oluşan zeytinlik ve salatabar sistemidir.

   

  Zeytin efsaneleri anlatmakla bitmez. Başka bir efsaneye göre ise savaşçılar tarafından korunan bu ağaç, M.Ö.480'deki Pers işgalinde Akropolis'le birlikte yakılır. İşgalden sonra Akropolis yıkıntıları arasında kalan zeytin ağacı filizlenir, yeniden canlanır ve sürgünleri tüm Yunanistan'a ekilir. Bu nedenle olmalı bütün zeytin ağaçlarının, Athena'nın yarattığı bu ilk zeytin ağacından çoğaldığı söylenir.

   

  Ne yazıktır ki, zeytin ağacı ve zeytin kültür tarihine ilişkin yapılan çalışmaların hiç birinde Anadolu'nun adı bile geçmez. Ön Asya ise, üstünkörü birkaç sözle geçiştirilir. Oysa zeytin ağacı ve zeytin kültüründen söz açıldığında, Anadolu'dan bahsetmemek olmaz.
  Ülkemizde zengin tarihsel geçmişi ile kandillerde, yemeklerde, sabunculukta, şifa kaynağı olarak yaygın şekilde kullanmış olan zeytin ve zeytinyağı Anadolu'nun kültürel zenginlikleri arasında özel bir yere sahiptir.
  “Mükemmel dünyanın ağacı.”
  İnsanlar için zeytin ağacı kutsaldır. Onu Yehova'nın en değerli armağanı olarak düşünürler. Zeytin ağacının kutsallığı onlardan Araplara ve İslam'a aktarılmıştır. Zeytin ağacı mükemmel Dünya'nın ağacı, onun merkezi ve destek sütunudur.

 • Zeytinlik Reyonu (15 li)

  15 adet zeytin tepsisinden oluşan salatabar reyonudur.Salatabar

  How should olives be stored.
  Rich food with culture There are many types of olives in Turkey. These species may originate from genetics (from the seed) or from the differences in olive production stage.

  Because of their low salt content, shelf life is short. For short-term uses, such as in olives of this type, olives are usually sold open. However, if it is preserved (brine), the life is extended.
  OLIVE STORAGE WAYS
  Olives should be washed at most twice. If the olive is salted and the salted is not preferred, the olives can be kept in the water until the salt concentration reaches the desired consistency. Reducing the amount of salt is more beneficial for health. In the next step, add a quarter of a jar of olive jar to the water, add two sweet spoonfuls of salt (not climbing) and corn / sunflower oil to roam on top of the jar. Finally, the lid must be tightly closed to prevent the jar from getting air.
  Some olives are sold in brine. The brine is more likely to survive in salt water than the others and should be stored in its own water. The fact that it has been pickled is suitable for longer use, but it is up to the consumer to buy enough olives to finish within 10 days of the recommended week.
  In long-term storage techniques these olives may be stored in the lower cabinet or in a cool area of ​​the house, usually because the risk of mold is higher. Bottles should be turned daily to ensure that the oil reaches all olives for about 10 days a week. If longer storage is the case then it should be turned every two weeks after the first 10 days. This is to prevent the formation of mold on the intended olive. After the water is filtered, the olive inside must be constantly contacted with oil.
  The use of olive oil causes the black olives to soften easily and cause deterioration in taste, so they should not be used during storage.
  TIPS:
  The use of lemon and olive oil leads to deterioration in the taste of black olives, and helps to find the natural taste when used with green olives.
  If the jar is getting air from the door, the jar can be closed after the jar has a nylon bag in its mouth.
  The olives in use should be consumed for a few days in the refrigerator.
  Additional materials such as olive oil, pepper flakes, peppermint, thyme or lemon may be used during the presentation.